Podrška sportskim i fizičkim aktivnostima devojčica

REZULTATI

GLAVNI REZULTATI

Rezultati koji će proizići iz projekta su:
1.

Poboljšane veštine i kompetencije nastavnika fizičkog vaspitanja u osnovnim školama, trenera iz lokalnih sportskih klubova i ostalih sportskih stručnjaka za rad sa devojčicama osnovnoškolskog uzrasta od 7 – 15 godina;
2.

Poboljšani materijalni uslovi sportskih objekata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini I Županiji Čongrad za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja i sportskih aktivnosti koje se smatraju privlačnijem za devojčice;
3.

Povećana svest o dostupnosti sportskih programa za devojčice u Autonomnoj pokrajini Vojvodini I Županiji Čongrad;
4.

Organizovana dva regionalna kampa za devojčice u prekograničnom regionu..


 Metodološki vodič

Istraživanje na temu barijera koje uzrokuju nizak nivo fizičke aktivnosti devojčica u APV