Podrška sportskim i fizičkim aktivnostima devojčica

 

 

 
 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

 
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu 

 

 

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti sporta i omladine, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu kojima se uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u sportu, fizičkoj kulturi i u oblastima u vezi sa interesom mladih. U oblasti sporta: obezbeđuje ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta utvrđenih zakonom; utvrđuje sportske objekte i programe međunarodnih sportskih takmičenja značajnih za AP Vojvodinu, osniva organizacije za obavljanje sportskih delatnosti od interesa za AP Vojvodinu i vrši osnivačka prava nad njima; bliže uređuje uslove za obavljanje sportskih delatnosti organizacija u oblasti sporta i korišćenje javnih sportskih terena; utvrđuje preko kojih se pokrajinskih sportskih saveza zadovoljavaju potrebe i interesi građana na teritoriji AP Vojvodine, kada je u jednoj sportskoj grani registrovano više pokrajinskih granskih sportskih saveza i utvrđuje koje sportske grane su posebno značajne za AP Vojvodinu; vodi evidencije u oblasti sporta; utvrđuje ispunjenost uslova za organizovanje sportskih priredbi i obezbeđuje uslove za rad, odnosno obavljanje delatnosti Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta i drugih organizaciju u oblasti sporta.
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrše inspekcijski nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti sporta. U oblastima iz svog delokruga, prati, nadzire i pomaže rad ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu prati i podržava rad udruženja mladih i za mlade, saveza, kao i lokalnih kancelarija za mlade; osniva i koordinira rad Saveta za mlade APV, u skladu sa zakonom; priprema programe i predlaže mere za unapređivanje položaja mladih u skladu sa akcionim planom politike za mlade; podržava projekte iz oblasti koje značajne za mlade; predlaže ustanovljavanje nagrada iz oblasti sporta i omladine, nagrađuje sportiste za ostvarene sportske rezultate, dodeljuje stipendije perspektivnim sportistima, te nagrađuje darovitu i uspešnu decu i omladinu u AP Vojvodini i kontinuirano podržava njihov razvoj.
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu u oblasti sporta, u skladu sa zakonom, obavlja poverene poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu obavlja druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.
 
Vladimir Batez
Pokrajinski sekretar za sport i omladinu
Vladimir Batez je rođen 1969. godine u Novom Sadu. Završio je Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu, kao i Višu školu za trenere i menadžere u sportu, takođe u Novom Sadu.
Kao profesionalni igrač nastupao je za odbojkaške klubove „Crvena Zvezda“ i „Vojvodina“. Svoju dalju igračku karijeru nastavio je sjajnim rezultatima u klubovima u Italiji, gde je igrao punih 10 godina, kao i u Belgiji i na Kipru. Kao član reprezentacije, osvojio je bronzanu medalju na Olimpijskim igrama održanim u Atlanti (1996), srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Holandiji (1997), srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u Japanu (1998), bronzanu na Evropskom prvenstvu u Austriji (1999), a 2000. godine zlatno odličje na Olimpijskim igrama u Sidneju.
Nosilac je Ordena Nemanje prvog stepena, za zasluge u predstavljanju države i njenih građana, i dobitnik je nacionalnog priznanja u sportu.
U periodu od 2013. do 2016. godine, obavljao je funkciju generalnog sekretara u Sportskom savezu Srbije.
Govori engleski i italijanski jezik. Oženjen je i ima troje dece.

 

 

 


Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad, Republic of Serbia

Telefon: +381 214874871

E-mail:  sport@vojvodina.gov.rs

Website: www.sio.vojvodina.gov.rs