Kako bismo promovisali novu sportsku opremu, različite sportove i privukli što više devojčica da se njima bave organizovaćemo početkom decembra 2019. demo časove na različitim lokacijama kao što su Čoka, Odžaci, Vrbas, Apatin, Mali Iđoš i Novi Kneževac. Na demo časovima će nastavnici fiz. vaspitanja i lokalni sportski treneri primeniti svoje nove veštine i znanja koje su dobili na radionicama.
Na prvom času bi se promovisale sprave i rekviziti za gimnastiku a na drugom loptaški sportovi za devojčice. Čas će biti javan kako bi što više zainteresovanih imalo pristup.