Lányok sporttevékenységének és testmozgásának támogatása

 

 

 
 

Vajdaság Autonóm Tartomány „Európai Ügyek” Alapja

 
Fond za evropske poslove 

 

 

Az alapról

 

Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja

A Tartományi képviselőházi rendelettel Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapjának megalapításáról (Vajdaság AT Hivatalos Lapja 13/2009 és 2/2010 sz.) megalakult Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja, mint Vajdaság Végrehajtó Tanácsának Európai Ügyekkel Foglalkozó Irodájának az utódja. Az Alapot az európai integrációs folyamatok követésére, tanulmányozására és végrehajtására, valamint Vajdaság Autonóm Tartomány intézményi kapacitásának kiépítésére és erősítésére képezték, annak érdekében, hogy a Szerb Köztársaság gyorsabban bekapcsolódhasson a fő európai politikai és gazdasági folyamatokba, és gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális együttműködést valósítson meg európai városokkal, régiókkal és azok intézményeivel.

Az Alap fő tevékenységei a következőkre vonatkozó szaktevékenységek:

1. A tartományi intézmények európai integrációs folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységeinek koordinálása;
2. Az európai strukturális és fejlesztési alapok, valamint az EU technikai segítségnyújtó programjának használatához kapcsolódó tevékenységek;
3. Koordináció a Szerb Köztársaság Kormánya Európai Uniós Csatlakozási Irodájának tevékenységeivel;
4. Együttműködés a helyi önkormányzatok szerveivel és más európai integrációs kérdésekkel foglalkozó szervezetekkel, szervekkel és intézményekkel;
5. Együttműködés a nemzetközi és európai szervezetekkel és intézményekkel;
6. Oktatás az európai integráció teréből;
7. Együttműködés tudományos intézményekkel és egyetemekkel azon a téren, ami az Alap tevékenységi körébe tartozik;
8. A közös európai értékek és gondolatok hirdetése a médiában, valamint szemináriumok, kerekasztalok, tribünök és előadások szervezése által.

Az Alap stratégiai prioritásai az elkövetkező időszakban:

  • Közös projektek létrehozása a régióbeli és más európai partkerekkel az EU csatlakozás előtti alapjainak használatát illetőleg;
  • Együttműködés a kulcsfontosságú európai és nemzetközi intézményekkel;
  • Az európai értékek hirdetése.

 

 

Cím: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad, Szerb Köztársaság

Telefon: +381 213102091

E-mail:  office@vojvodinahouse.eu

Website: www.vojvodinahouse.eu