Lányok sporttevékenységének és testmozgásának támogatása

 

 

Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság

 
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu 

 

 

A Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság, a törvény és a Statútum alapján, a tartományi közigazgatásban a sport és az ifjúságpolitika terén fejti ki tevékenységét, a Képviselőház, vagy a Tartományi Kormány számára készíti elő a tartományi jelentőségű sporttal, testneveléssel és az ifjúságüggyel kapcsolatos kérdésekről rendelkező jogszabályokat. A sport terén: biztosítja a polgárok sport iránti igényének és érdeklődésének megvalósítását a törvény alapján; meghatározza a Vajdaság autonóm tartományi jelentőségű nemzetközi sportversenyek létesítményeit és programokat; szervezeteket alapít a Vajdaság Autonóm Tartomány érdekeit szolgáló sporttevékenység ellátására és gyakorolja felettük az alapítói jogokat; részletesen szabályozza a sportszervezetekben folytatott sporttevékenységet és a nyilvános sportpályák használatát; megnevezi a Tartomány polgárainak sport iránti igényét és szükségletét kielégítő tartományi sportszövetségeket azokban az esetekben, ha egy sportágban több bejegyzett sportszövetség működik, valamint megállapítja a Vajdaság Autonóm Tartomány tekintetében kivételes jelentőséggel bíró sportágakat; nyilvántartást vezet a sport terén; megállapítja a sportrendezvények megszervezésére vonatkozó feltételek teljesítését és biztosítja a Tartományi Sport- és Sportegészségügyi Intézet és más sportszervezetek működésének feltételeit.
A Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság a tartományi közigazgatás sporttal kapcsolatos szakmai, végrehajtó és fejlesztési tevékenységét végzi; felügyeli és ellenőrzi a sportról rendelkező jogszabályok végrehajtását. Hatásköre a Vajdaság autonóm tartományi alapítású intézmények és közszolgálatok működésének követése, felügyelete és támogatása.
A Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság figyelemmel kíséri és segíti az ifjúsági szervezetek és ifjúsággal foglalkozó szervezetek, szövetségek és a helyi ifjúsági irodák működését; Vajdaság AT Ifjúsági Szövetségének alapítója és munkájának koordinátora a törvénnyel összhangban; programokat dolgoz ki és intézkedéseket javasol a fiatalok helyzetének előmozdítására az ifjúságpolitikai cselekvési terv alapján; támogatja a fiatalokat érintő jelentős projekteket; díjak alapítását kezdeményezi a sport és az ifjúságügy terén, sportolókat tüntet ki kimagasló eredményeikért, ösztöndíjazza az ígéretes sportolókat, elismerésben részesíti a tehetséges és eredményes Vajdaság autonóm tartományi gyermekeket és fiatalokat és folyamatosan támogatja fejlődésüket.
A Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság, a törvény értelmében, a Vajdaság AT szerveire törvénnyel átruházott sportügyi államigazgatási feladatokat látja el.
A Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság a törvénnyel, tartományi képviselőházi rendelettel és egyéb jogszabállyal rábízott más tevékenységet is folytat.
 
Vladimir Batez
tartományi ifjúsági és sporttitkár
Vladimir Batez 1969-ben született Újvidéken. Az újvidéki Sport és Testnevelő Karon végezte tanulmányait, valamint elvégezte az újvidéki Edzőképző és Sportmenedzser Főiskolát.
Hivatásos sportolóként a Crvena Zvezda és a Vojvodina röplabdaklubokban játszott. Sportolói pályafutását tíz évig kiváló eredményekkel olaszországi klubokban folytatta, majd Belgiumban és Cipruson. A nemzeti válogatott tagjaként bronzérmet szerzett az Atlantában (1996) megrendezett olimpiai játékokon, ezüstérmet a hollandiai (1997) Európa-bajnokságon, ezüstérmet a Japánban (1988) tartott világbajnokságon, bronzérmet az ausztriai (1999) Európa-bajnokságon, a Sydneyben tartott 2000. évi olimpián pedig aranyérmet.
A Nemanja érdemrend első rendű kitüntetettje, az ország és polgárai képviseletéért tanúsított érdemeiért, valamint nemzeti sportelismerésben részesült.
2013. és 2016. között a Szerbiai Sportszövetség főtitkárának tisztségét töltötte be.
Németül és olaszul beszél. Nős, három gyermek apja.
 
 

Cím: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad, Szerb Köztársaság

Telephone: +381 214874871

E-mail:  sport@vojvodina.gov.rs

Weboldal: www.sio.vojvodina.gov.rs